baner newyddion

Yn wynebu polisi “rheolaeth ddeuol y defnydd o ynni” Tsieina, beth ddylech chi ei wneud?

1. Yn wynebu polisi "rheolaeth ddeuol y defnydd o ynni" Tsieina, beth ddylech chi ei wneud?

Yn ddiweddar, mae'r rhan fwyaf o'r prisiau cynnyrch yn codi oherwydd cost hike pris deunyddiau crai a pholisi dogni pŵer ein llywodraeth.A bydd yn cael ei addasu bron bob 5-7 diwrnod.Fel yr wythnos hon, mae rhai ffatrïoedd wedi codi prisiau 10%.

Dim ond 1-4 diwrnod yr wythnos y gall gweithgynhyrchwyr ddefnyddio trydan, hynny yw, bydd yr amser cynhyrchu ansicr ac araf yn arwain at amser arweiniol hirach yn y dyfodol.O ran pa mor hir y bydd y sefyllfa hon yn para, mae'n anodd dweud, wedi'r cyfan, ei bod yn ymwneud â'r polisïau macro cenedlaethol.Ond er mwyn osgoi unrhyw effaith ddifrifol ar eich busnes, mae gennym yr awgrymiadau canlynol.

1. Cadarnhewch a yw'ch cyflenwr yn perthyn i'r ardal terfyn trydan, p'un a fydd yn effeithio ar yr amser arweiniol a'r gyfradd pris, er mwyn creu cynllun cludo gwell, yn ogystal ag addasu pris y farchnad a strategaeth farchnata.

2. Cadwch gysylltiad agos â'ch asiant logisteg, deall pris ac amseroldeb y farchnad llongau, dewiswch y dull cludo mwyaf addas, a chadwch y gofod ymlaen llaw fel y gall y nwyddau ddal i fyny â'r tymor brig.

3. Byddwch yn siŵr eich bod yn caniatáu digon o amser ar gyfer ailgyflenwi, yn enwedig ar gyfer gwerthwyr Amazon, peidiwch â methu ag ailgyflenwi'r nwyddau mewn pryd ac effeithio ar werthiant eich siop.

4. Addaswch eich cyllideb brynu i osgoi effeithio ar eich llif arian.


Amser postio: Tachwedd-01-2021