Cludo Nwyddau Awyr

PAN FYDD AMSER YN FEIRNIADOL
AIRFREIGHT YW'R FFORDD I FYND!

Tîm Proffesiynol a Phrofiadol

Mae gennym flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda'n partneriaid cwmni hedfan i sicrhau eich bod yn cwrdd â'ch terfynau amser cludo nwyddau awyr.Yn safonol neu'n gyflym, yn rhy fawr neu'n rhy drwm, rydym yn gwybod beth yw hanfodion archebu nwyddau ar awyrennau yn y ffordd fwyaf fforddiadwy ac effeithlon.Dewiswch yr opsiwn aer gorau ar gyfer eich cludo nwyddau o amrywiaeth o wasanaethau cludiant awyr a hediadau.tra'n cynnal y lefelau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid.

Felly, gallwch ymlacio a gadael y cyfan yn ein dwylo galluog.

Portread golygfa ochr o ferch yn ei harddegau yn gwenu'n hapus mewn dillad achlysurol busnes gwyn yn edrych i'r clipfwrdd tra bod menyw yn ei ddal yn yr ystafell swyddfa
Llwyfan llwytho cludo nwyddau awyr i'r awyren

Dewisiadau cludo nwyddau awyr rhyngwladol OBD

• Maes Awyr i Faes Awyr

• Drws i ddrws

• Siarteri awyr pwrpasol

• Aer gohiriedig

• Safonol a chyflym

Manteision cludo nwyddau awyr rhyngwladol OBD

• Diogelwch- Rhaid i gyflenwadau, rhannau a chynhyrchion gorffenedig gyrraedd mewn cyflwr perffaith.

• Cyflymder- Trwy sianeli cludo lluosog ledled y byd, y wlad, neu'r ddinas drws nesaf, yn ddi-dor.

• Hygyrchedd- Gyda gwasanaeth cwsmeriaid pwrpasol a gwybodaeth olrhain cargo awyr fanwl, waeth beth fo maint eich cludo nwyddau.

• Cyfleustra- Gofynnwch am anfon nwyddau dros y ffôn neu ar-lein gyda chyfarwyddiadau hawdd, syml a thelerau ac amodau dealladwy.

• Economaidd -Llongwch eich cargo awyr heb dorri'r llinell waelod trwy ddewis o ddetholiad helaeth o wasanaethau i gyd-fynd â'ch cyllideb.

Gliniadur gyda thudalen agored o gymhwysiad gwasanaeth dosbarthu a pharseli ar gefndir gwyn

Barod i Gychwyn Arni?